OXYSIN

ОПИС

OXYSIN має високу швидкість дії. Йому достатньо лише двох годин, щоб повністю очистити та продезінфікувати контактні лінзи. Додаткова перевага OXYSIN – це повне видалення пероксиду з поверхні контактних лінз. Незва- жаючи на постійні дослідження та появу інноваційних розчинів, традиційна пероксидна система залишається єди- ним дезінфікуючим засобом, здатним усунути всі можливі забруднення. Навіть у випадках незадовільних умов гігієни, і неналежного догляду за контактними лінзами. Завдяки відсутності консервантів, пероксидний розчин OXYSIN можна обґрунтовано рекомендувати користувачам з чутливими, схильними до алергії очима.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Пероксид, що міститься в OXYSIN, знешкоджує всі форми мікроорганізмів, а таблетка ферментативного каталіза- тора повністю розщеплює його після виконання бактерицидної дії. Завдяки цьому, досягається такий дезінфек- ційний потенціал, який в десятки разів перевищує рівень будь-якого універсального розчину. Додатковою пере- вагою OXYSIN є його здатність миттєво видаляти органічні забруднення з поверхні контактних лінз і одночасно дезінфікувати їх за допомогою високо реактивного кисню.

СКЛАД

100 мл містить: перекис водню — 3.00 г, стабілізуюча фосфорна кислота — 0.0030 г, ізотонічний розчин з фізіоло- гічним буфером рН у д.к. , 1 таблетка містить: каталаза 0.1 мг

ПОДРОБИЦІ